0 رأی
نمایش 4k

من خانم۳۷ساله دارای میوم هستم.دوبارهیستروسکوپی شدم. اندومتریوزداشتم خیلی سال پیش.عمل کردم،برای بارداری اقدام کردم نشدپیگیری کردم گفتن بایدمیوم حفره رحمتابرداری که هیستروکردم.یه بارانتقال دادم منفی شد.زمان سیکل خونرسانی آندومتر پائین بوددکترم گفت بخاطرمیومهاهست.گفتن یه باردیگه تخمک کشی میکنیم وبعدانتقال.اگرنشدتخمک اهدایی یا رحم اجاره ای.توروخدابهم کمک کنیدمن اصلاهمسرم نمیپذیره اینکارا رابکنم.به من فقط بگیدبااین مشکلات اگرتحت درمان شما قراربگیرم خودم باردارمیشم یا ای وی اف کنم مثبت میشه.

  • Tsh ، 1 سال پیش پرسید
  • آخرین 1 سال پیش فعال
نمایش نتایج 1