0
0

جواب سونو بنده
ضخامت اندومتر 5.8 می باشد اینکه تخمدان راستم به ابعاد 36*14mm و تخمدان چپ 27*21mm مشاهده شده، دو فولیکول غالب در تخمدان چپ به دیامتر 11 و 16 میلیمتر و یک یه فولیکول غالب به دیامتر 12mm در تخمدان راست دیده می شود، رحم هم به ابعاد 82*32mm با حدود و شکل طبیعی رویت شد.
میخاستم بپرسم آیا از نظر شما مشکلی دارم؟

0
0

عزیزم اندومتر شما ظریف هست باید دراینمورد حتما بررسی و درمان بشین اگر مراجع مطب هستین وقتی امدین خدمتتون دارو میدم

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .