0
0
من با یک لوله هم میتونم باردار بشم ؟

0
0

بله عزیزم حتما ، البته باید ببینم علت از دست دادن لوله شما چی بوده ؟ اگر مثلا حاملگی خارج رحم بوده که لوله شما پاره شده باشه و خونریزی کرده باشه میتونه باعث چسبندگی لوله دیگه هم بشه

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .