0
0

سلام خانم دکتر ۵ روزبه تاریخ پریود شدنم مونده ،شک دارم که باردارهستم یانه، ؟امروز بی بی زدم منفی بود،یعنی حامله نیستم؟؟؟؟؟؟

0
0

سوال تکراری

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .