0
0

سلام خانم دکتر خداروشکر امروز شنبه تکرارش کردم عدد بتا رو شد 19
روز سه شنبه قبل 29 بود
ممنون ازتون

0
0

خداراشکر عزیزدلم

خداراشکر که تونستیم درست و بجا تشخیص بدیم و از سرگردونی نجات پیدا کنی

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .