0
0

خانم دکتر من رابطه جنسی داشتم چند روز پیش اما دخول نداشتیم ی ضربه ب دهانه ی واژنم خورد که باعث خونریزی شد ینی الان چ اتفاقی افتاده واسه هایمن اتفاقی افتاده باید چیکار کنم نیاز ب ترمیم داره ؟

0
0

عزیزم من نمیتونم در اینمورد نظر بدم ، باید حتما معاینه بشین که البته منم این معاینات را انجام نمیدم

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .