0
0

من در حال اقدام برای بار داری هستم ولی ب دلیل ریزش موی شدید باید آمپول دکسپانتنول بزنم طی سه هفته و هر هفته دوتا الان نمیدونم باردارم یانه .. آیا این آمپول مشکلی و عوارضی داره برای بارداری… ممنون

0
0

نگران نباشین عزیزم ولی در بارداری نزنین

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .