0
0

ببخشید چند وقت بعد از پانکچر میشه مجدد برای بارداری طبیعی اقدام کرد؟!
من ۱۴ آذر پانکچر شدم که یه جنین بیشتر نداشتم و تعیین جنسیت نشد و فریز شد و ۲۱ آذر پریود شدم
جسارتا میتونم بعد از تموم شدن پریود همین ماه اقدام کنم؟!
ناگفته نمونه که پریودم این ماه ۶ روز جلو افتاد و خونریزیم نسبت به ماه های قبل بیشتر هست

0
0

بله عزیزم همون ماه بعد میتونین اقدام کنین

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .