0
0

برای ماساژ رحم و تخمدان برای افراد پلی کیستیک از چه روغنی استفاده کنیم ؟روغن سیاهدانه یابابونه؟کلا ماساژ برای پلی کیستیک خوبه یانه؟

0
0

عزیزدلم ماساژ باروری که من توی پیج اموزش دادم نیازی به روغن نداره ، ولی اگر منظورتون ماساژ شکمی هست با روغن سیاهدانه خوبه

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .