0
0

خانم دکتر روز موعدم بی بی چکم مثبت شد آزمایش دادم عدد بتا ۸ بود. میخواستم ببینم منفی هست؟ و اینکه مگر هورمون بارداری اول توی خون نشون داده نمیشه بعد ادرار چطور بی بی چک مثبت میشه و آزمایش منفی .چون چند تا بی بی چک با مارکهای مختلف هم امتحان کردم همه شون هاله می انداخت

0
0

عزیزم برای تایید قطعی دو روز دیگه ازمایش خون را تکرار کنین

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .