0
0

متولد ۶۵ دوبارداری ترمینه ۲۸ هفته با تشخیص آژنری کورپوس کالوزوم یک دختر ۹ ساله دارم دوبارداری ۶ هفته که خودم بارداری با دارو ترمینه کردم ۳ساله اقدام طبیعی ۳بار آی یو آی کردم ناموفق بوددوبار آی واف با تعیین جنسیت که جنین دختر داشتم وانتقال ندادم ولی این سه سال هم به خودی خود هم باردار نشدم

0
0

خانم مطعیعی من قصد بارداری دارم با این تاریخچه که عنوان کردم ولی باردار  نمیشم چه کنم

0
0

خانم مطعیعی من قصد بارداری دارم با این تاریخچه که عنوان کردم ولی باردار  نمیشم چه کنم

0
0

الان من در چه چورد باید بهتون مشاوره بدم ؟ سوالتون مشخص نیست

نمایش 3 نتیجه
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .