0
0

برای ذخیره پایین چنده جلسه اوریکولوتراپی لازمه؟وهزینش؟

0
0

سلام عزیزم
۱. تعداد جلسات اوریکلوتراپی اصلا مشخص نیست و بستگی به شرایط بدنی هر فرد دارد ولی برای درمان یک دوره حداقل ۳ تا ۶ ماهه در نظر بگیرید
۲. لطفا با شماره مطب تماس بگیرید

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .