0
0

سلام خانم دکتربامعاینه پزشک امکان داره ک پرده اسیب ببینه ینی دکتردستشوخیلی واردواژنش بکنه ویاتغییرشکلی درپرده ش ایجادبشه ک اگه یوقت خواست ازدواج کنه وبرای گواهی برگه سلامت ب مشکل بخوره ؟؟اگه اینجوریه بگین تابریم پیش همون پزشک تاازش برگه بگیریم ک این اشتباه ازسمت اون بودش ن دخترم توروخداجواب بدین

0
0

نه عزیزدلم چنین چیزی امکان نداره

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .