0
0

سلام خسته نباشیدخانم دکترمن ازمایش پرولاکتین داده بودم چن سال پیش رو۱۴۰بودبعدرفتم ام ارای دیرم یه میکرادنوم۳میلی دارم بعد قرص خوردم امد رونیم بعد دوبارع ازمایش دادم امدرو۱۲ ودوباره دیروز جواب ازمایشم که امد رو۲۷ بود یاپرولاکتینم بازبالاس؟

  • You must to post comments
0
0

با این اعدادی که شما نوشتین پرولاکتین نرمال هست

  • خانم دکترعزیزم ممکنه باحوردن داستینکس بازم میکروادنوم بزرگتربشه حتی
  • You must to post comments
0
0

نوشته بین۳۳تا۱۱۸

 

  • You must to post comments
0
0

عزیزم عدد را بتید با کیت ازمایشگاه مقایسه کنین ببینین طبیعی را چقدر نوشته

  • خانم دکترعزیزمم من اولین بازازمایش دادم پرولاکتینم۱۴۷بودبعدقرص خوردم یه ماه بعدازمایش دادم امدروی نیم بعددوباره قرص خوردم بعد۳ماه ازمایش دادم امدروی۱۲وبعد دوباره قرص خوردم ازمایش دادم کیت ازمایشگاهی بین۳۳تا۱۱۸بودکه ازمن۲۷بود
  • You must to post comments
نمایش 3 نتیجه
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .