0
0

سلام خسته نباشیدخانم دکترمن ازمایش پرولاکتین داده بودم چن سال پیش رو۱۴۰بودبعدرفتم ام ارای دیرم یه میکرادنوم۳میلی دارم بعد قرص خوردم امد رونیم بعد دوبارع ازمایش دادم امدرو۱۲ ودوباره دیروز جواب ازمایشم که امد رو۲۷ بود یاپرولاکتینم بازبالاس؟

0
0

با این اعدادی که شما نوشتین پرولاکتین نرمال هست

  • خانم دکترعزیزم ممکنه باحوردن داستینکس بازم میکروادنوم بزرگتربشه حتی
0
0

نوشته بین۳۳تا۱۱۸

 

0
0

عزیزم عدد را بتید با کیت ازمایشگاه مقایسه کنین ببینین طبیعی را چقدر نوشته

  • خانم دکترعزیزمم من اولین بازازمایش دادم پرولاکتینم۱۴۷بودبعدقرص خوردم یه ماه بعدازمایش دادم امدروی نیم بعددوباره قرص خوردم بعد۳ماه ازمایش دادم امدروی۱۲وبعد دوباره قرص خوردم ازمایش دادم کیت ازمایشگاهی بین۳۳تا۱۱۸بودکه ازمن۲۷بود
نمایش 3 نتیجه
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .