0
0

گواهی سلامت با تست بکارت در چه شرایطی و به چه کسانی داده میشه؟ اگه خانواده دختر اصرار به انجام تست داشته باشند در حالی که دختر و پسر راضی نباشند آیا میشود تست را انجام نداد؟
یا در شرایطی که دختر و پسر قبل از ازدواج باهم رابطه جنسی داشته اند و نمیخواهند خانواده شان مطلع باشد، چه کاری می‌شود انجام داد؟

0
0

عزیزم‌من نظرم نسبت به این گواهی و این معاینه صددرصد منفی هست ، بارها گفتم معاینه هایمن و صدور گواهی سلامت فقط و فقط خشونت بر علیه بانوان هست ، پس دراینمورد هیچ راهنمایی نمیتونم بکنم

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .