0 رأی
نمایش 224

نقطه G رو حس نمیکنم و ضربه عمیق باعث دردم میشه درد ناحیه لگن و خود واژن انگار به یه دیوار میخوره

  • مبینا ، 2 سال پیش پرسید
  • آخرین 2 سال پیش فعال
نمایش نتایج 1