0 رأی
نمایش 4k

سلام دکترمهربان من چن وق پیش برا معاینه هایمن رقتم دکتر بهم گف واژنت کاملا گشاده هیچی ازهایمنت باقی نمونده اما حدس میزد ک حلقویی ارتجاعی یودی لطفا بهم یگو میشه همیچن چیزی گف بیا برات تنگ کنم واژنتو ک هروشی خون ریزی داشتع باشی لطفا جوابمو بده خیلی ممنون

  • نگار ، 2 سال پیش پرسید
  • آخرین 2 سال پیش فعال
نمایش نتایج 1