0
0

قرص های تقویت تخمک ممکنه روی جواب آزمایش بارداری تاثیر گذار باشه؟

0
0

اگه منظورتون اینه که مثبت کاذب یا متفی کاذب بشه ؟ نه اینطور نیست

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .