0
0

بله خانم دکترخودتون واسم نوشتین رفتم ونشونتونم دادم فدات ماه پیش.

اندومتریوز نداشتم .تخمدان پلی کیستیک داشتم تنبلی تخمدان فقط بعدواسم برنامه اصلاح سبک دادین همشوانجام دادم همه مکملهاوهمشوگرفتم استفاده میکنم. الانم پریودیم عقب افتاده اومدم هفته قبل پیشتون گفتین یکم دیگه جاداری صبرکن گفتین دوهفته دیگه بیام هنوزپریودنشدم دوشنبه هفته اینده نوبت پیشتون دارم حتما حتمامیام ماه قبل همینجوری شدم بهتون گفتم روی گوارشم واسه اوریکوکارکردین بعدامروزدوباره همونجورشدم خیلی ترسیدم ۲۸آبان که پریودشدم دیگه نشدم هفته قبل بهتون زمانشوگفتم گفتین یکم دیگه جاداری مچکرم.

داخل سونوگرافی که رفتم ونشونتون دادم pcom درتخمدان راست دارم گاهی.

اندومتریال منظم بودداخلش.

قارچ شدیدواژینال داشتم درمانم کردین واقعاعالی شدم فقط گاهی یکمی سوزش دارم.

خانم دکترمهربونم هیچی نخورم که پریودبشم؟!اگه لازم هست بهم بگین ممنونم.

ماه قبل رفتم سونو نزدیک ۲ماهکه میام پیشتون دقیق وسروقت که میگین .

سونوگرافی واژینال که ماه قبل نوشتین ورفتم برام میخواین برم پیش خانم دکترسانازشایگان فرودوشنبه هفته اینده که میام بیارم ممنونم یاهرنوع سونوگرافی که لازم دارم اگه بگین میرم ومیارم پیشتون یاسونوگرافی شکم مچکرم یاصبرکنم ببینیم وبعدبرم

0
0

چشم حتما

0
0

سلام عزیزم

مجددا سونوگرافی شکمی و واژینال داخلی پیش دکتر شایگان فر انجام بدید و جوابش رو بیارید تا ویزیتتون کنم

 

نمایش 2 نتیجه
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .