0
0

سلام خانم مطیعی خواهرم عفونت داشت و رفت دکترومیگه دکترخیلی دستشووارد بدنش کرده و الان دردمیکنه والان نگرانیم نکنه ب بکارتش اسیب زده باشه؟؟اخه مجرده؟؟

0
0

اخه ب مطب دکترزنگ زدیم گف فردابازبیارین 😭

0
0

خانم دکترپس دیگ مطمئن باشیم؟؟وپیش دکترنریم ک ببینه باز؟؟اخه میترسیم ی وقت بادستش دکتره پرده روپاره کرده باشه😭😭

0
0

عزیزدلم هایمن اینطوری اسیب نمبینه نگران نباشین

نمایش 3 نتیجه
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .