0
0

سلام خانم دکتر
برای اندومتریوز روز چندم سیکل باید سونو انجام داد؟

0
0

روز پنج یا ششم سیکل

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .