-1
0

ذخیره تخمدان ۱.۴۵ هست آیا امکان بارداری دارم برای دوم و اینکه تیروئید هم دارم و هورمون DHEA 528 هست

0
0

عزیزم ذخیره تخمدان شما نرمال هست ولی درمورد DHEA باید کیت ازمایشگاه را بررسی کنی

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .