0
0

خانم دکتر علائم تنبلی تخمدان را داشتم وسونوگرافی هم نشون میداد که تنبلی تخمدان را دارم ولی ازمایش هام سالم بودن وبه همین دلیل گفتن که سالم هستم
بنظرتون چون داخل سونوگرافیpcosنشون داده، باید متفورمین استفاده کنم؟

0
0

متفرمین بر اساس نوع پلی کیستیک مقاوم به انسولین تجویز میشه و نه فقط نمای سونوگرافی

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .