0
0
من چندبا حاملگی پوچ داشتم ممکنه علتش از طرف همسرم باشه ؟
0
0

عزیزدلم حتما همسرتون ازمایش اسپرموگرام و دی اف ای انجام بدن ، اگر بالاتر از ۱۵ باشه باید درمان بشن ممکنه علت این بارداری ها مشکل همسرتون باشه

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .