0
0

سلام خانم دکتر من چهارشنبه خدمتتون بودم عدد بتام 36 بود فرمودین تکرار کنم و هیچ کاری انجام ندم بارداری خارج رحمی هست
امروز شنبه تکرارش کردم شد 32
بنظر شما خوب داره پایین میاد؟
خونریزی خیلی کمی دارم
22/آبان عدد بتا 55
24/آبان عدد بتا 25
12/آذر عدد بتا 39
14/آذر عدد بتا 49
15/آذر عدد بتا 56
21/آذر عدد بتا 49
23/آذر عدد بتا 36
26/آذر عدد بتا 32

0
0

اره عزیزم خیلی خوبه

بازم بهم خبر بده

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .