0
0
من دوتا دختر دارم میخوام دوقلو پسر باردار بشم گ شا با اوریکولوتراپی میتونین کمکم کنین ؟
0
0

عزیزدلم شما دوتا مورد دارین ، مورد اول تعیین جنسیت که بله با ارائه یک برنامه اختصاصی کامل ، میتونم بهتون کمک کنم و اما مورد دوم دوقلویی ، ببین عزیزم دوقلویی اگر خودتون از،نظر ژنتیک دوقلویی توی خانوادتون داسته باشین شانس دوقلویی را بطور طبیعی دارین ولی در غیر اینصورت فقط تنها راه داروهای تحریک تخمک گذاری هست که حتما میدونین من با داروهای هورمونی مخالفم

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .