0
0

ببخشید خانم دکتر عزیز،
مقدار نرمال fsh و Lh رو هم میفرمایید؟ و اینکه چه تاثیری بر باروری دارن!!

0
0

عزیزم توی پست اینستاگرام کامل توضیح دادم ، باید کمتر از ده باشه

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .