0
0

خواهرم تخمدان راست روبدلیل توده کیسه زرد بدخیم استیج ۱عمل کردن وشیمی درمانی میشن قبلش گفتن فریزتخمک انجام بشه بعد از۲۰روز متوجه شدیم درام ارای باتزریق که تخمدان چپ کیست وضایعه لخته دارد باید چکارکنیم ممنونم جوابم روبدین خیلی استرس داریم توی ام ار گفتن کیست هموراژیک هست و۷سانت

0
0

عزیزم اکر ام ار ای گفته کیست هموراژیک اصلا نگران نباشین ، هیچی نیست

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .