0
0

بله عزیزدلم تعیین جنسیت قبل از بارداری هم انجام میدیم ، شما برنامه اختصاصی تعیین جنسیت میگیرین که شامل تمامی مراحل و اموزشها از برنامه غذایی گرفته تا اموزش تعیین زمان تخمک گذاری و پوزیشن ها و …….

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .