0
0

تو سنو انومالی 2/8mm بوده آیا کوتاه هست و نیاز به سنو داخلی داره؟
تا چه اندازه نیاز به سرکلاژ داره؟

0
0

عزیزم باید با طول دهانه رحم زمان‌غربالگری مقایسه کنیم ، ببینیم نسبت به اون موقع چقدر کوتاه شده

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .