جواب داد
0
0

سلام خانم دکترمهربونم خواستم اینجایه تشکرویژه ازخودتون بکنم اینکه من دیروزمطبتون بودم وقارچ شدیدواژینال داشتم که هیچ دکتری که داخل خوداصفهان هستن واسم ورسمی هم دارن ومعروف هم هستن نتونسته بوددرمانم بکنه ازخداممنونم که شماروسرراهم قراردادهزاران بارشکرمیکنم ودیروزم یه ژل واژینال واسم نوشتین امروزگرفتم واستفاده کردم واقعاباقبلیاکه مصرف کردم زمین تاآسمان فرق داشت حتی بااینکه دفعه اولم بودقشنگ حسش کردم چقدرمتفاوت هست واقعاحرف نداشت بدون شک شمایه فرشته واسه نجاتم هستین انشالله به زودی زودمامان مثبتتونم میشم واقعاشمابهترین هستین.

بهترین جواب
0
1

خداراهزاران مرتبه شکر

ممنون از انرژی مثبتت عزیزدلم‌

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .