0
0

خانم دکتر عزیز سلام. من از روز ۷ سیکلم قرص واژینال کلوتریمازول رو تا دوازدهم سیکلم و کپسول داکسی سایکلین ۱۰۰ روزی ۲ عدد تا ۱۶ سیکلم باید بخورم. یازدهم سیکلم تخمک گذاریم هست آیا میتونم برای بارداری اقدام کنم؟ یا ممکنه داکسی سایکلین روی تخمک تاثیر منفی بذاره و باعث ناهنجاری بشه و بهتره این ماه اقدام نکنم؟

0
0

داکسی سیکلین اثر منفی داره

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .