0
0
من پلی کیستیک هستم با اصلاح سبک زندگی اونم دست و پا شکسته خیلی بهتر شدم ، موهای سرم دوباره رشد کرده ، موهای زیر چونه ام کمرنگ و نازک شده ، قاعدگی هم از ۶ ماه یکبار شده دوماه یکبار ، اخه چطوری اینهمه سال هیشکی به ما نگفت اصلاح سبک زندگی ، فقط دارو و هورمون بهمون دادند؟ اونم بیفایده ، داغون شدم بخدا 
0
0

عزیزدلم خداراشکر برای اینهمه حس خوب و نتیجه مثبت ، عزیزم من اینجام برای اگاهی شماها و البته اگ شما کمکم نکنین و این انرژی مثبت را بین دوستان و اشنایان منتقل نکنین ، من دست تنهایی نمیتونم انطور که باید خدمت کنم ، پس ازتون میخوام همراهم باشبن و تا میتونین اگاهی بخشی کنین و بانوان مشابه خودتون  را از دست این داروهای هورمونی نجات بدین

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .