0
0

من از ساله پیش دچار پلیپ شدم و از نوجوانی پلی کیستیک هستم و تنبلی تخمدان دارم ۳۶ ساله هستم و میخوام که بار دار شم اما متاسفانه نمیشم.سال پیش بخاطر پلیپ چند ماه دچار خونریزی و لکه بینی زیاد بودم که متخصص برام پروژسترون داد که خونریزی ام قطع شد و پریودی ام منظمشد.

نمایش نتایج 0
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .