0
0

با وجود پولیپ رحم یا هیپرپلازی میتوان باردار شد؟ بعد درمان امکان بازگشتش هست؟اگه جواب پاپ اسمیر وپولیپ دهانه رحم خوب باشه جواب پولیپ رحم ممکنه خوب نیاد؟

0
0

پولیپ با هیپرپلازی خیلی فرق داره

هر دوباید درمان بشه بعد برای بارداری اقدام کنین

البته احتما بازگشتش هم هست

پاپ اسمیر برای پولیپ نیست ، پولیپ دهانه رحم با معاینه تشخیص داده میشه

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .