0
0

سلام خانم دکتر
ببخشید پریودم نامنظمه و دوماهه که پریود نشدم
کیت تخمک گذاری که میزنم دوتا خطش پر رنگ میشه
البته در طول ماه و روزای دیگه زدم دو خط پر رنگ نمیشه
میشه واسه اقدام به این دوتا خط که تو تاریخ مشخصی پررنگ میشه
اطمینان کرد یا نه؟

0
0

میتونید به کیت اعتماد کنید عزیزم

0
0

چون پریودم نامنطمه و تاریخش بهم ریختس

0
0

بله عزیزم چرا نمیشه ؟

نمایش 3 نتیجه
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .